Aabv

Kontakt oss

Ta kontakt

 Besøk oss

Faktura-adresse

  • Telefon: 70 16 32 00
  • E-post:
  • Post: Ålesund brannvesen KF, Sjømannsveien 1B, 6008 Ålesund
  • Ålesund brannstasjon, Sjømannsveien 1B.
  • Spjelkavik brannstasjon, Gøtevegen 5.

Ålesund Brannvesen KF, Ålesund kommunes fakturamottak,
Postboks 1521, 6025 Ålesund.
Org.nr. 987 780 657

Vi mottar gjerne EHF og også faktura på e-post
 

Ansatte

Administrasjon

   
Geir Thorsen - Brannsjef
Tlf.: 70 16 32 10 / 905 48 289
E-post:

Johnny Stølen - Varabrannsjef
Tlf.: 70 16 32 24 / 915 12 225
E-post: 

Else Bruland - Teamleder administrasjon
Budsjett, regnskap
Tlf.: 70 16 32 34
E-post:

Harriet Slotsvik- Konsulent
Faktura, HMS, Sosiale medier
Tlf: 70 16 32 33
E-post: 

Marita Haram - Konsulent
Sentralbord, arkiv
Tlf: 70 16 32 35
E-post:

 

 

Avdeling beredskap

   
Arne Sigurd Hansen - Avdelingsleder beredskap
Tlf.: 70 16 32 20 / 976 16 056
E-post: 

Vidar Bakke - Brigadesjef beredskap
Tlf.: 70 16 32 16 / 977 33 177
E-post:

 

Odd-Arne Pedersen - Materialforvalter
Tlf. 70 16 32 37 / 922 64 218
E-post:

Aleksander Gill - Branninspektør Vertsbrannvesen
Tlf: 70 16 32 15 / 970 76 097
E-post: 

 

   

 

Kurs og opplæring

   

Bjørn Rasdal - Leder kursavdelingen
Tlf: 70 16 32 40 / 918 71 436
E-post:  

 Per Espen Thorsen - Kursinstruktør
Tlf: 70 16 32 41 / 926 30 702
E-post:

 Aleksander Abbedissen
Tlf 70 16 32 14 / 99 57 00 87
E-post:

 

 

   

Team tilsyn  - Forebyggende avdeling

   

Sindre Egeness - Leder forebyggende avdeling
Tlf: 70 16 32 23 / 906 77 558
E-post:

 

Helge Johan Berg - Branningeniør
Lovbestemmelser, informasjon, tilsyn
Tlf: 70 16 32 18 / 413 66 510
E-post:

Fredrik Steffenssen - Branningeniør
Lovbestemmelser, informasjon, tilsyn
Tlf: 70 16 32 13 / 926 44 317
E-post:

William Bernt Ekeli - Branningeniør
Lovbestemmelser, informasjon, tilsyn
Tlf.: 70 16 32 12 / 94 52 53 10
E-post:

Agnete Topp - Branninspektør
Lovbestemmelser, informasjon,tilsyn
Tlf: 70 16 32 38 / 415 59 56 64
E-post:

 

 

Team feiing og boligtilsyn

   

Bjørn Eivind Skarpaas Haagensen - Teamleder feieavd. 
Tlf: 70 16 32 50 / 970 93 135
E-post:  

   

 

Det interkommunale brannvern

   

Øystein Bjørkavåg - Teamleder DIB
Forebyggende,  beredskap
Tlf.: 70 16 32 19 / 480 18 929
E-post:  

Jens Arne Hovland - Branninspektør
Forebyggende, beredskap
Tlf: 70 16 32 06 / 926 20 320
E-post:
Arnold Rørstad - Branningeniør
Forebyggende, beredskap
Tlf: 70 16 32 09 / 905 77 715
E-post:

 

Akutt forurensing/ Interkommunal utvalg mot akutt forurensning (IUA) / Restverdiredning (RVR)

Ole Jonny Flydal - Leder miljøberedskap 
Tlf.:70 16 32 17 / 900 14 440 
E-post: